Stichting Huis van Liefde

Direct naar: Beleidsplan, Bestuurssamenstelling, Financiële verantwoording of Beloningsbeleid

In oktober 2016 hebben we in reactie op de vluchtelingen-crisis Huis van Liefde geopend. Toen alleen nog een kleine woning (maximaal 4 personen) voor opvang van vluchtelingen of andere mensen die een time-out nodig hadden. Een plek om op adem te komen in een tijd van rust, veiligheid en privacy, waarin we zelfstandigheid stimuleren. Aansluitend hebben we in 2018 de opvang uitgebreid met Huis van Hoop, een 1-persoons studio. En sinds 2018 hebben we onze activiteiten financieel georganiseerd in Stichting Huis van Liefde.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het tijdelijk opvang bieden aan en het ondersteunen van alsmede het bieden van veiligheid aan vluchtelingen en anderen die in nood verkeren. De stichting tracht dit doel te bereiken door het bieden van tijdelijke huisvesting, het verstrekken van voedsel, kleding en overige noodzakelijke levensbehoeften aan vluchtelingen en anderen die in nood verkeren (“bed, bad en brood”), waardoor een basis ontstaat om hen in staat te stellen om een zelfstandig en volwaardig bestaan op te bouwen in de samenleving en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Wat hebben we nodig?

  • (Taal)maatjes
  • Schoonmakers
  • Welkomstpakket
  • Klussers
  • Bidders

Wat kunt u doen?

 

Wilt u een donatie doen?

De locaties Huis van Liefde en Huis van Hoop zijn grotendeels gefinancieerd door onszelf, aangevuld met giften. Maar er zijn veel lopende kosten voor de opvang. Veel van onze gasten hebben (vrijwel) geen inkomen en zijn dus voor alles afhankelijk van wat ze krijgen. Voor deze kosten zijn we afhankelijk van giften.

Meer informatie Doneren

There is always hope